Παρακάτω βρίσκονται οι δυνατότητες ηλεκτρονικών αιτημάτων που μπορείτε να δημιουργήσετε.

 

 • + -

  Αίτημα Ύδρευσης

  Μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου.

   Αίτημα Ύδρευσης

 • + -

  Αίτημα Άρδευσης

  Μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα για σύνδεση στο αρδευτικό δίκτυο του δήμου.

   Αίτημα Άρδευσης

 • + -

  Αίτημα Διακοπής

  Μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα για τη διακοπή της σύνδεσής σας από το δίκτυο ύδρευσης του δήμου.

   Αίτημα Διακοπής

 • + -

  Αίτημα Μεταβίβασης

  Μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα για μεταβίβαση της σύνδεσής σας στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου.

   Αίτημα Μεταβίβασης

 • + -

  Αίτημα Μεταβίβασης Λόγω Θανάτου

  Μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα για μεταβίβαση της σύνδεσής σας στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου.

   Αίτημα Μεταβίβασης Λόγω Θανάτου

 • + -

  Αίτημα Έκδοσης Βεβαίωσης Καταλληλότητας

  Μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα για να σας σταλεί μια βεβαίωση καταλληλότητας του νερού ύδρευσης.

   Βεβαίωση Καταλληλότητας

Για τις παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό στην πύλη ύδρευσης.

 • + -

  Αναφορά βλαβών


  Επίσης μπορείτε να κάνετε Αναφορά βλάβης για το δίκτυο ύδρευσης.

  Αναφορά βλάβης