– Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΛΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

– Φυλλάδιο Παρουσίασης Έργου: MONOFYLLO PAROYSIASHS ERGOY