Προσφερόμενες υπηρεσίες για τους πολίτες
^ Στην Κορυφή

Αιτήματα Ύδρευσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να ολοκληρώσετε αιτήματα προς την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου. Περισσότερα

Αναφορά Βλαβών

Μπορείτε να αναφέρετε ηλεκτρονικά μια βλάβη στο δίκτυο της ύδρευσης. Περισσότερα

Εγγραφή

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Περισσότερα

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων
^ Στην Κορυφή

Αιτήματα Σύνδεσης Ύδρευσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να πληρώσετε ένα αίτημα για νέα σύνδεση στο δίκτυο της ύδρευσης του Δήμου μας ηλεκτρονικά. Περισσότερα

Αιτήματα Διακοπής

Μπορείτε να υποβάλλεται ηλεκτρονικό αίτημα διακοπής της σύνδεσής σας. Περισσότερα

Αιτήματα Μεταβίβασης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταβίβαση της παροχής σας με ηλεκτρονική αίτηση. Περισσότερα

Αιτήματα Φορολογικών Διαφορών

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για επίλυση φορολογικών διαφορών με την υπηρεσία ύδρευσης. Περισσότερα

Αιτήματα Σύνδεσης Άρδευσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να πληρώσετε ένα αίτημα για νέα σύνδεση στο δίκτυο της άρδευσηςτου Δήμου μας ηλεκτρονικά. Περισσότερα

Αιτήματα Βεβαίωσης Καταλληλότητας

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για προμήθεια βεβαίωσης καταλληλότητας νερού από την υπηρεσία ύδρευσης. Περισσότερα

Προσωποποιημένη Ενημέρωση
^ Στην Κορυφή

Ιστορικό Λογαριασμών

Εμφάνιση των παλαιοτέρων λογαριασμών σας. Περισσότερα

Ιστορικό Κατανάλωσης

Εμφάνιση των καταναλώσεων των υδρομέτρων σας. Περισσότερα

Στατιστικά Χρήσης

Στατιστικά στοιχεία χρήσης του δικτύου Ύδρευσης. Περισσότερα